Meldpunt Parkmanagement


Heeft u een klacht, melding of tip?

Privacy Statement Parkmanagement


Parkmanagement beheert voor haar eigen activiteiten, alsmede die van de aangesloten verenigingen de nodige gegevens. In het kader van de onlangs van kracht geworden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)wet, hebben we een aantal maatregelen genomen om hieraan te voldoen. In dit privacy statement vindt u nadere details.